Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

WOB-verzoek om werkelijke kosten Tall Ships Races inzichtelijk te krijgen

Al eerder heeft de raadsfractie haar kritisch uitgelaten over de wijze waarop de gemeente een bijdrage heeft geleverd aan de Tall Ships Races 2014. De werkelijke kosten van dit fantastische evenement bleken uiteindelijk bijna vier keer zo veel dan oorspronkelijk begroot. Eerdere verzoeken om een nadere onderbouwing van deze forse overschrijding, zijn stelselmatig door het college afgedaan. Harlinger Belang vindt een dergelijke niet-transparante houding ongepast wanneer het om zo veel gemeenschapsgeld gaat. Reden om nu met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) alsnog de gewenste informatie op te vragen.

De forse overschrijding is in november 2014 door het college toegelicht. Een groot deel hiervan werd veroorzaakt door de grootschalige veiligheidsmaatregelen. Toen 4 maanden voor het evenement bleek, dat de organiserende Stichting Harlingen Sail in zwaar weer verkeerde, besloot nagenoeg de volledige raad, tegen de zin van Harlinger Belang, dat de gemeente deze kosten voor haar rekening nam. Een extra financiële bijdrage en het kwijtschelden van een eerder verstrekte lening, maakten de overschrijding van bijna € 600.000 compleet.

Harlinger Belang is echter van mening, dat de gepresenteerde kosten slechts een deel van de totale rekening zijn. Op geen enkele wijze is de inzet van de ambtelijke organisatie inzichtelijk gemaakt. Ook de kosten om het evenemententerrein te verfraaien, de havens toegankelijker te maken of de gederfde belasting- en retributieopbrengsten werden niet genoemd. Bovendien vond men het (anders dan hetgeen gebruikelijk is bij kleinere stichtingen en verenigingen) blijkbaar niet nodig, dat de stichting openheid gaf van haar financiën. En dat terwijl het hier om tonnen gemeenschapsgeld gaat!

Met het WOB-verzoek vraagt Harlinger Belang niet alleen naar de onderbouwing van de eerder gepresenteerde kosten, maar willen wij ook inzage in de toen niet gepresenteerde kosten. Ook vragen wij naar de inkomsten en uitgaven van de Stichting Sail Harlingen, om zo een zelfstandig oordeel te kunnen vormen over de wijze waarop zij de Tall Ships Races 2014 heeft georganiseerd. De noodzaak hiertoe is ook groot, aangezien de meerderheid van de raad in november 2014 besloot, de stichting wederom een editie van de Tall Ships Races te laten organiseren. Met de ervaring uit het verleden, wil Harlinger Belang dan ook een nieuw financieel debacle voorkomen.

Related Posts