Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Wad’n Partij inderdaad Frisse Wind Harlingen 2.0

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 onthulde Harlinger Belang al, dat de nieuw ten tonele verschenen Wad’n Partij niets anders was dan Frisse Wind 2.0. Afgelopen woensdag gaf zij hier ook blijk van. Net als zijn voorgangers van de Frisse Wind, stapte het raadslid van de Wad’n Partij op uit de raadsvergadering.

Aanleiding was het besluit van de meerderheid van de gemeenteraad, om een briefwisseling tussen de gemeente en Spaansen niet op de agenda te zetten. De coalitie verwijtend, dat zij niet begreep hoe democratie werkt, verliet de heer Wildeboer binnen enkele minuten na aanvang van de vergadering alweer de raadszaal.

Het feit dat niet alleen coalitiepartijen PvdA, Harlinger Belang en het CDA, maar ook de ChristenUnie tegen zijn voorstel had gestemd, was hem daarbij klaarblijkelijk ontgaan. Ook de voorzitter constateerde: “Van gebrek aan democratie is geen sprake”.

Een en ander neemt niet weg dat Harlinger Belang, net als de Wad’n Partij en andere raadsfracties, vragen heeft over de briefwisseling. Echter, deze vragen en de beantwoording daarvan, kunnen niet worden behandeld zonder ook in te gaan op het lopende juridische geschil tussen de gemeente en Spaansen.

Dit juridische geschil is complex en draait om de vraag in hoeverre de gemeente  in 2009 aan Spaansen staatssteun heeft verleend. In eerste aanleg oordeelde de rechter dat dit inderdaad het geval was, maar tegen deze uitspraak ging Spaansen in beroep. Dit beroep dient op dit moment.

Harlinger Belang wil dit op geen enkele wijze frustreren. Het is ook gebruik om over lopende juridische geschillen geen openbare mededelingen te doen. Daarnaast heeft de gemeenteraad hierop ook geheimhouding opgelegd. Een openbare behandeling van de briefwisseling is voor ons dan ook onmogelijk en reden om niet mee te gaan in het voorstel van de Wad’n Partij.

Tenslotte is de briefwisseling tussen de gemeente en Spaansen ook (nog) niet openbaar. Nu eenzijdig de briefwisseling openbaar behandelen getuigt naar onze mening niet bepaald van fatsoen. Wel zal Harlinger Belang de komende tijd alsnog aandringen op een passende behandeling en beantwoording van haar vragen over deze briefwisseling.

 

Related Posts