Harlinger Belang start zomertoer

Harlinger Belang start zomertoer

De komende maanden brengt Harlinger Belang een bezoek aan alle woonwijken van Harlingen en de beide dorpen. Met deze zomertoer wil Harlinger Belang inwoners betrekken bij het tot stand komen van haar partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen die in maart volgend jaar worden gehouden. Via diverse media worden bewoners uitgenodigd, om met de diverse Harlinger Belang politici en sympathisanten in gesprek te gaan. De partij verwacht daarbij met name te horen wat bewoners van hun directe woonomgeving vinden en hoe deze kan worden verbeterd. De woonomgeving is voor de lokale partij een belangrijk onderwerp. Met deze zomertoer onderstreept zij dit wederom. Zo maakte Harlinger Belang zich de afgelopen jaren al met succes sterk voor het opknappen van diverse wegen, straten, bruggen en openbaar groen. Tijdens de wijk- en dorpbezoeken zijn bovendien…
Read More