Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Reddingsplan Westergo cv/BV om faillissement af te wenden

Afgelopen woensdag heeft de gemeenteraad, inclusief Harlinger Belang, ingestemd met het reddingsplan voor de Westergo cv/BV. Al jaren verkeert deze onderneming, die de grond in de Nieuwe Industriehaven verkoopt, in financieel zwaar weer. Zonder het reddingsplan zou zij failliet zijn gegaan en zou de gemeente geconfronteerd worden met circa € 1,5 miljoen aan kosten en verliezen. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Al in 2009 liet Harlinger Belang zich kritisch uit over de Westergo cv/BV. We hebben de, door de toenmalige directie geclaimde, successen in de haven ooit gebakken lucht genoemd. Aangetoond dat de Westergo cv/BV op sterven na dood was. Niet zo zeer veroorzaakt door het slechte economische tij zoals steeds beweerd werd, maar met name door een exorbitant uitgavenpatroon, wanbeleid van de toenmalige directie en falend toezicht van toenmalige toezichthouders. Zij hebben de onderneming tot aan de rand van de afgrond gebracht. Het is aan dit en het vorige college te danken, dat de kosten zijn bevroren en de onderneming nog niet failliet is.

Maar ondanks deze inspanningen, bleef de toekomst van de Westergo cv/BV lange tijd onzeker. Een van de oorzaken hiervan was de tweeslachtige houding van de provincie. Deze weifelende houding heeft voor twee jaar stilstand gezorgd. Harlinger Belang is teleurgesteld dat de provincie nu alsnog afhaakt. Wij vinden dat dit geen recht doet aan de positie van de Harlinger haven. Deze is niet alleen van lokaal en regionaal belang, maar ook van provinciaal belang. De provincie denkt hier blijkbaar nu anders over. Het voelt alsof de provincie, Frieslands enige zeehaven nu definitief heeft opgegeven. En dat betekent dat de gemeente er nu samen met de BNG alleen voor komt te staan.

Wij zijn ervan overtuigd dat het reddingsplan voor Harlingen het maximaal haalbare is. En ook hieraan kleven de nodige financiële risico’s. Maar het enige alternatief is een faillissement. En voor dit alternatief kiest de raadsfractie niet.

Los van de financiële schade, vinden wij de schade ten aanzien van het imago, de bedrijvigheid, de werkgelegenheid, het aanzien van het gemeentebestuur, etc. te groot. Bovendien doorkruist een faillissement onze intenties van het verzelfstandigen van de haven. Maar ook na bestudering van de besloten stukken, ziet Harlinger Belang nog voldoende aanknopingspunten om de Westergo cv/BV overeind te houden en daarmee de bedrijvigheid- en werkgelegenheid in de haven uit te breiden.

Wel heeft de raadsfractie erop aangedrongen om periodiek geïnformeerd te worden over de gang van zaken, met name over de realisatie van de begrote grondexploitatie. En om deze grondexploitatie een eerlijke kans te geven, heeft Harlinger Belang het college verzocht het achterstallig onderhoud aan wegen en kaden op de kortst mogelijk termijn weg te werken. Ook de marketing en acquisitie zal de nodige aandacht moeten krijgen, om alle negativiteit van de afgelopen jaren weer te doen vergeten.

Related Posts