Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Oproep Wad’n Partij onmiddellijke sluiting REC onuitvoerbaar

Tijdens de laatste raadsvergadering diende Wad’n Partij een motie in, waarin zij het college vroeg om de REC met onmiddellijke ingang te sluiten. Behalve van Groen Links, kreeg deze motie geen steun van de gemeenteraad.

Eerder heeft Harlinger Belang zich ook kritisch uitgelaten over de REC, maar uiteindelijk heeft de raadsfractie de motie niet gesteund. Voornaamste reden hiervoor was dat de motie onuitvoerbaar was. Niet de gemeente, maar kan alleen de provincie tot sluiting besluiten.

In de vergadering van 1 maart blikte raadslid Jan Jellema al terug op de storing bij de REC eind december. Deze storing toonde wederom aan dat de bedrijfsvoering van de REC nog steeds niet op het gewenste niveau is.

En hoewel wethouder Boon getergd reageerde dat door de gemeente, de provincie en de REC al zoveel inspanningen zijn verricht, kon ook hij niet ontkennen dat de communicatie nog steeds verre van optimaal is. Zo brachten de gemeente en de provincie over de storing eind december verschillende informatie naar buiten.

Door de storingen, de kleine brandjes en de haperende zoutzuurmetingen ziet Harlinger Belang dat het vertrouwen in de REC onder de inwoners de laatste tijd eerder af- dan toeneemt.

Harlinger Belang pleit nog steeds voor het vervangen van de directie van Omrin. Ook dringen wij nogmaals aan op een verscherpt communicatieprotocol. Deze aanscherping werd eerder met succes door een motie van Harlinger Belang bepleit en kon rekenen op de steun van de gehele gemeenteraad. Nu, een jaar later ligt er nog steeds niets.

Tijdens de raadscommissievergadering gaf Jellema aan dat de teugels door het college moeten worden aangehaald. Echter een motie die oproept tot onmiddellijke sluiting van de REC, is dan wellicht een mooi signaal, maar voor het college onuitvoerbaar en wekt alleen maar valse verwachtingen op.

Related Posts