Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Nieuw communicatieprotocol REC slechts een interne werkinstructie

Zijn er nu wel of geen bindende afspraken over de communicatie  gemaakt tussen de gemeente en Omrin? Harlinger Belang heeft hier duidelijk een andere mening over dan wethouder Boon (CDA). Zij vindt dat de wethouder is tekortgeschoten in het uitvoeren van een motie die hem hiertoe opriep.

Eerder al kwamen de gemeente, de provincie en Omrin overeen, hoe met elkaar te communiceren wanneer zich een incident bij de ReststoffenEnergieCentrale voordoet; het communicatieprotocol. De laatste versie van dit protocol dateerde uit 2014.

Nadat ook dit protocol meerdere keren door Omrin niet was opgevolgd, pleitte Harlinger Belang in februari 2016 voor aanscherping. Het college werd met een motie opgeroepen, om samen met de provincie en de REC nieuwe afspraken te maken. Begin juni 2017, ruim 15 maanden later, werd eindelijk het resultaat naar de gemeenteraad gestuurd. En over dit resultaat verschillen de wethouder en Harlinger Belang duidelijk van mening.

Raadslid Jan Jellema stelt dat dit document niet meer is, dan een interne werkinstructie van de REC. Hij baseert zich op de titel, het logo en de inhoud van het stuk. Volgens hem is het daarmee vergelijkbaar met de wekelijkse reinigingsprocedure van het koffieapparaat. Bovendien kan deze instructie op elk moment, zonder instemming van de gemeente of provincie, door Omrin worden aangepast.

Ook de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen partijen, eventuele door de gemeente op te leggen sancties bij het niet nakomen van de overeenkomst en de communicatie bij een wijzigingsverzoek van de milieuvergunning staan niet genoemd in het 8 pagina’s tellende document. Zelfs de ondertekening van de 3 betrokken partijen ontbreekt.  Saillant detail daarbij was, dat wethouder Boon in mei nog suggereerde dat de gemeente wel een handtekening onder het protocol moest zetten.

In de motie van februari 2016 werd het college gevraagd het protocol “zodanig aan te passen dat onverwijld sancties opgelegd kunnen worden, indien een van de ondertekenaars zich niet houdt aan het protocol.” Door het ontbreken van dergelijke sancties in het vermeende communicatieprotocol, concludeert Harlinger Belang dat de wethouder de motie niet heeft uitgevoerd.

En met de nieuwe opzet van het protocol, vindt Harlinger Belang dat de wethouder een belangrijk  instrument, waarmee de gemeente haar taak als toezichthouder op de veiligheid en volksgezondheid kan uitoefenen, uithanden heeft gegeven.

Related Posts