Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Lappendeken aan parkeermaatregelen vraagt om herziening parkeerbeleid

Al enige jaren zoekt de gemeentelijke politiek naar een oplossing voor de parkeerproblematiek. Na een pleidooi van Harlinger Belang, heeft in 2011 eindelijk een grondige herziening van het parkeerbeleid plaatsgevonden. Daarbij zouden de kosten van het parkeerbeleid voortaan moeten worden opgebracht door de eilandbezoekers. Bewoners zouden voortaan een bewonersvergunning kunnen krijgen tegen één uniform kostprijstarief.

Nu, 3 jaar later, moeten we helaas constateren dat ondanks herhaaldelijk aandringen, dit beleid nog steeds niet door het college wordt uitgevoerd. Sterker nog: met de introductie van het parkeervignet, de kraskaarten en nieuwe vergunningen is het beleid alleen maar minder overzichtelijk geworden. Jellema stelde in de raadsvergadering dan ook: “de lappendeken aan parkeermaatregelen wordt te groot voor het waterbed.” Hij pleitte daarom wederom voor een forse herziening van het parkeerbeleid in september 2015.

Als voorschot op dit nieuwe beleid pleit Harlinger Belang voor het gemakkelijker en goedkoper kort parkeren in de binnenstad. Op deze wijze wil Harlinger Belang de ondernemers in de binnenstad een steuntje in de rug bieden. Iets waarin wij ons gesteund voelen door onlangs vastgestelde Detailhandel structuurvisie.

Door bovendien geen werknemersvergunningen meer in de binnenstad te verstrekken, wil Harlinger Belang het aantal parkeerplaatsen voor bezoekers (overdag) en bewoners (’s avonds) vergroten. Ook verwachten wij hiermee extra parkeeropbrengsten te kunnen realiseren, bovenop de door ons bepleite extra opbrengsten van autobezitters van de eilandtoeristen.

Vanzelfsprekend blijft onze raadsfractie zich sterk maken voor een eerlijker parkeerbeleid. Bewoners zouden dan ook niet meer moeten betalen dan de kostprijs van een parkeervergunning. Het gebied van betaald parkeergebied moet naar onze mening kleiner. Daarbuiten zouden inwoners tegen minimale kosten over bijvoorbeeld een parkeervignet moeten beschikken en een vaste bezoekerskaart.

Tenslotte pleitte Harlinger Belang voor een parkeerverwijssysteem, waarbij bezoekers en eilandtoeristen op een snelle wijze naar de beschikbare parkeerplaatsen worden geleid.

Related Posts