Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Kwekerij Witte Kas wil verkassen: kansen voor de gemeente

Harlingen heeft afgelopen woensdag weer een belangrijke stap gezet in het oplossen van de parkeeroverlast, dat door toeristen van Terschelling en Vlieland wordt veroorzaakt. Harlinger Belang heeft daarbij na afweging van alle voor- en tegenargumenten ingestemd met de gemeentelijke aankoop van de orchidee kwekerij ‘Witte Kas’ en hiervan een parkeerterrein voor de eilandbezoekers te maken.

De aankoop biedt een duurzame, toekomstbestendige, profijtelijke en integrale oplossing voor het zogenaamde ‘eilander blik’. Daarnaast biedt dit de kans op meer serviceverlening aan de toeristen, zoals bagageafhandeling op het parkeerterrein, milieuvriendelijk transport naar de veerbootterminal, digitalisering van betalingen, duidelijke bebording, afspraken over ticketprijzen, etc. Met de aankoop ziet de raadsfractie mogelijkheden om een verkeersveilige inrichting van de Oude Ringmuur en de Waddenpromenade te realiseren.

De aankoop van het terrein past ook geheel in de visie van Harlinger Belang. In ons verkiezingsprogramma schreven wij:

Harlinger Belang steunt een uitbreiding van het parkeerterrein bij de Tsjerk Hiddesz sluizen en pleit daarbij voor hogere pachtopbrengsten voor de gemeente“.

Maar ook:

Harlinger Belang wil een herinrichting van de Waddenpromenade. Daarbij zouden de huidige in-en uitstapfaciliteiten voor personenauto’s moeten worden verplaatst naar het parkeerterrein nabij de Tjerk Hiddessluizen”.

Nu de exploitant van de Witte Kas voornemens was op middellange termijn te vertrekken, omdat hij op de huidige locatie geen mogelijkheden tot uitbreiding zag, deed zich een unieke kans voor. Eenvoudig gezegd: “Buurmans erf komt maar een keer te koop!” Met de aankoop, kan de gemeente voortaan maximale sturing te geven aan de problematiek rondom het ‘eilander blik’.

Andere argumenten die de raadsfractie heeft meegewogen in haar besluit zijn:

  • Met de invoering van het door ons bepleitte parkeervignet is de parkeeroverlast in de woonwijken fors afgenomen. Hierdoor heeft de gemeente echter ook de verantwoordelijkheid om een passende oplossing voor het ‘eilander blik’ te zoeken.
  • De raad heeft eerder uitgesproken, dat het langparkeren aan de noordzijde van het Van Harinxmakanaal moest worden geconcentreerd om zo verkeersoverlast in de binnenstad en op de Waddenpromenade te vermijden.
  • Het alternatief, een parkeerdek op het huidige terrein, bleek te duur.
  • Een ander alternatief, de aankoop van het huidige parkeerterrein van “De Ried”, bleek niet mogelijk nadat de exploitant zich uit de onderhandelingen had teruggetrokken.
  • De gemeenten Vlieland, Terschelling, de provincie en rederij Doeksen hebben altijd aangegeven het niet als hun probleem te beschouwen en daarom geen financiële bijdrage te willen leveren.

 

Related Posts