Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Compensatie voor hulpbehoevende oudere met smalle beurs

Bij de laatste Algemene Beschouwingen heeft Harlinger Belang aandacht gevraagd voor ouderen die huishoudelijke hulp nodig hebben. Met name ouderen met een kleine pensioenuitkering betalen sinds 2015 fors meer voor dezelfde hulp als die zij in 2014 ontvingen. De raadsfractie riep het college op, om deze doelgroep tegemoet te komen. We zijn dan ook blij te lezen, dat met ingang van 2016 dit het geval zal zijn!

Sinds 2015 heeft de gemeente de taak, mensen te ondersteunen zodat zij zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen. De bijdrage die de gemeente hiervoor van de rijksoverheid ontvangt, is echter met circa een derde verlaagd. Net als andere gemeenten, heeft Harlingen de regels rondom de huishoudelijke hulp dan ook moeten versoberen. Een flinke uitdaging voor het kersverse college bestaande uit de PvdA, Harlinger Belang en het CDA!

Het financieel maximaal haalbare bleek, om de eerste 3 uren huishoudelijke hulp voortaan niet meer te vergoeden. Deze uren werden daarentegen aangeboden tegen een sterk gereduceerd tarief. Alleen mensen met een laag inkomen werden volledig gecompenseerd.

Naar nu blijkt, pakt dit met name erg nadelig uit voor hulpbehoevende ouderen met een smalle beurs. Zij betalen met ingang van 2015 een eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp. Zij komen veelal niet in aanmerking voor compensatie, omdat hun inkomen net iets te hoog is. Ook de hoogte van hun spaargeld kan ervoor zorgen, dat zij geen compensatie krijgen.

Harlinger Belang vindt dat de nieuwe regels voor hen wel erg nadelig uitpakken. Juist ouderen hebben vaker en veelal ook een langere periode huishoudelijke hulp nodig. Dat zij daarbij compensatie ook nog eens mislopen door hun gespaarde vermogen (veelal bedoeld voor een verbouwing, verhuizing, uitvaart, etc.), vindt de raadsfractie onredelijk en getuigt van korte termijn denken.

Met ingang van 2016 wordt de maximale inkomensgrens voor de compensatie verhoogd van 120% naar 130% van het sociaal minimum. Naar mate het inkomen hoger is, wordt de compensatie lager. Ook de vermogensgrens wordt verhoogd van €10.000 naar € 15.000. Beide maatregelen zorgen ervoor dat de huishoudelijke hulp voor een grotere groep ouderen betaalbaar blijft. Wat Harlinger Belang betreft een belangrijke stap in de goede richting!

Related Posts