Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Herindering- en fusieperikelen

Het zal u ongetwijfeld door de dagelijkse aandacht van de media niet ontgaan zijn: de herindeling van gemeenten staat voor de deur. Gemeenten in Friesland worden door de landelijke en provinciale overheid ‘gedwongen’ om samen te gaan, om zo meer kwaliteit te kunnen bieden aan haar inwoners. Naast de diverse bezwaren die aan fusering kleven, is onze fractie zich dan ook bewust van de noodzaak tot fusering met (delen van) andere gemeenten.

Elders in Friesland worden zowel publiekelijk als in de achterkamers huwelijkskandidaten besproken. In Harlingen blijft het, behalve een aantal uitspraken van onze burgemeester, opvallend stil. Ten onrechte naar de mening van onze fractie, immers voorkomen moet worden dat Harlingen uitgehuwelijkt wordt, of nog erger, voor eeuwig vrijgezel blijft.

Wij zijn van mening dat fusering altijd vrijwillig moet gebeuren, waarbij niet zo zeer naar de huidige gemeentegrenzen wordt gekeken, maar naar gebieden die onderlinge overeenkomsten hebben (economisch, cultureel, sociaal, geografisch, bouwkundig, etc.). Het verdient onze voorkeur dat Harlingen een stedelijke karakter behoudt.

De meest logische combinatie, mede op basis van de huidige gezamenlijke activiteiten, is de gemeente/stad Franeker. Zo ontstaan twee stedelijke kernen, verbonden door het kanaal omringd met een scala van economische huisvestingsmogelijkheden. Ook wordt gesproken over fusering met Bolsward en (delen van) Wûnseradiel. Hoewel voor onze fractie minder voor de hand liggend, biedt ook deze combinatie voor zowel Harlingen, Bolsward als Wûnseradiel voordelen. Wel wil onze fractie dan duidelijkheid van het college, waarom deze combinatie beter voor Harlingen is dan fusering met de gemeente/stad Franeker.

Hoewel op korte termijn nog geen huwelijken vallen te verwachten, is het wel van belang dat nu al wordt rondgekeken en met elkaar wordt overlegd. Wij houden u op de hoogte en vernemen graag uw mening ten aanzien van de op komst staande herindeling.

Related Posts