Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Harlinger Belang eist vertrek directie Omrin

Afgelopen week maakten aandeelhouders en directie van Omrin bekend dat er aanpassingen worden doorgevoerd bij de Reststoffen Energie Centrale in Harlingen. Harlinger Belang is in beginsel positief over deze aanpassingen, echter meent dat de onrust onder de Harlinger bevolking niet zal verminderen, zo lang de huidige directie hieraan uitvoering geeft. De directie is niet alleen verantwoordelijk voor de problemen bij de afvaloven, door haar optreden in de afgelopen jaren is zij onderdeel geworden van het probleem.

Samen met D66 en Groen Links dient Harlinger Belang in de raadsvergadering van 24 februari een motie in, die de wethouder verzoekt, om in de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering het ontslag van de directie van Omrin te bepleiten.

Voorafgaande de bouw van de afvaloven zijn door de directie vele toezeggingen gedaan. De zogenaamde virtuele pijp en het vervoer over water zijn hier de bekendste voorbeelden van. Omkleed met de nodige drogredenen komt de directie van Omrin hierop terug. De directie heeft door dit optreden al fors aan geloofwaardigheid ingeboet.

De vele incidenten en storingen in de afgelopen 5 jaren, die onlangs maar weer door de directie werden gebagatelliseerd, hebben het vertrouwen in de directie verder doen afnemen. De recente storingen en daarop volgende procedurefouten, illustreren dat de directie onvoldoende grip heeft op de installatie die zij zelf, ondanks de voorgestelde aanpassingen, nog steeds als ‘state of the art’ betiteld.

Ook het blijven ontkennen van mogelijke gezondheidsrisico’s, ondanks dat de GGD en andere onafhankelijke deskundigen hier nadrukkelijk op wijzen, rekenen wij de directie zeer zwaar aan.

In november 2012 sprak de Harlinger raad over het eindrapport van het enquêteonderzoek naar de REC en het daaruit volgende Plan van Aanpak. Een half jaar later, in juni 2013, hebben we moeten constateren dat er weinig was veranderd. Harlinger Belang heeft toen aangegeven dat ons geduld met Omrin op raakte. Gelet op de recente ontwikkelingen bij de REC en de uitspraken van de directie, voor ons de maat vol en pleiten wij voor vervanging van de huidige directie.

Helaas verkreeg onze motie, die wij samen met D66 en Groen Links indienden, onvoldoende steun. De meeste andere partijen verklaarden de directie nog de gelegenheid te willen geven om aanpassingen in de REC door te voeren.

Related Posts