Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Hannemahuis verdient onderzoek naar zelfstandige toekomst

Tijdens de laatste raadsvergadering bleek wederom dat het gemeentelijk museum, het Hannemahuis, een van de heiligste huisjes van de gemeente politiek is. Hoewel de raad instemde met een onderzoek naar een mogelijke verzelfstandiging van het Hannemahuis, bleken diverse fracties niet te willen nadenken over de toekomst van het museum. Onbegrijpelijk.

Harlinger Belang heeft grote waardering voor de inzet van vrijwilligers en medewerkers van het Hannemahuis om het cultureel erfgoed en de stad te promoten. Wij maken ons echter zorgen over de toekomst van het museum. Het huidige museum, dat onderdeel is van de gemeentelijke organisatie, en jaarlijks circa € 450.000 kost, is niet toekomstbestendig.

Hierin worden wij bevestigd door een onderzoek van de Rekenkamercommissie uit 2012/2013. Hieruit bleek dat de organisatiestructuur te ingewikkeld was en het museum de inkomsten zou moeten vergroten. Ook tijdens de recente kerntakendiscussie waren veel inwoners kritisch over de forse gemeentelijke kosten voor het museum.

En deze kritiek is terecht. Het Hannemahuis kost meer dan, qua bezoekersaantallen, vergelijkbare musea. De gemeente Harlingen geeft, omgerekend naar inwoner, van alle Friese gemeenten op het vasteland, het meest uit aan musea en oudheidkunde. Door allerhande opgelegde rijksbezuinigingen staan de gemeentefinanciën onder druk. Nu niet over de toekomst van het Hannemahuis willen spreken, getuigt naar onze mening dan ook van struisvogelpolitiek.

De gemeente heeft eerder gekozen om zelfstandig te blijven. Momenteel wordt hard gewerkt om de gemeentelijke organisatie hierop in te richten. Harlinger Belang pleit hierbij voor een kleine, ambtelijke formatie die zich hoofdzakelijk bezig houdt met regie voerende en coördinerende overheidstaken. Wij zijn ervan overtuigd dat bepaalde taken beter buiten de gemeentelijke bureaucratie kunnen worden opgepakt. Eerder plaatste Harlingen het openbaar onderwijs al op afstand en momenteel wordt gekeken of en hoe de verlieslijdende haven kan worden geprivatiseerd. Het mogelijk op afstand zetten van het Hannemahuis past in dit rijtje en is een ontwikkeling die eerder al in veel gemeenten heeft plaatsgevonden.

Het is een illusie om te denken dat een museum op afstand helemaal zonder gemeenschapsgeld kan. Harlinger Belang wil echter een normale subsidierelatie zoals dat nu bijvoorbeeld bij de bibliotheek, het VVV kantoor of welzijnsorganisaties het geval is. Door een meerjarige afspraak over de hoogte van de jaarlijkse subsidie en andere (prestatie-)afspraken, blijft het museum ook in de toekomst verzekerd van voldoende inkomsten.

Een museum op afstand is daarnaast beter in staat om commerciëler te opereren en om samenwerking en efficiency op te zoeken met andere musea.

Toch had onze fractie ook kritiek op het raadsvoorstel. De geraamde onderzoekskosten ad € 40.000 vinden wij te hoog. Zeker wanneer bedacht wordt dat het Hannemahuis eerder onderwerp van onderzoek is geweest, uitgevoerd door de Rekenkamercommissie. Dit onderzoek kostte slechts een fractie van het voorgestelde budget. Ook het feit dat de 5 koppige projectgroep bestaat uit direct betrokkenen en belanghebbenden, komt de onafhankelijk van het proces en onderzoek niet ten goede.

Related Posts