Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Er wordt weer volop gebouwd in Harlingen

Als je door Harlingen rijdt, fietst of loopt kan het je niet zijn ontgaan; er wordt volop aan de stad gebouwd! En niet alleen is dat in het straatbeeld te zien, ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bevestigde dit in haar cijfers. De afgelopen 3 jaren werden maar liefst 140 woningen aan Harlingen toegevoegd. En door de aantrekkende woningmarkt en prima gemeentelijk beleid worden dit de komende jaren alleen maar meer!

Hoewel de Gemeente Harlingen zelf geen woningen bouwt, speelt zij hierin wel een belangrijke rol. Een goed volkshuisvestingsbeleid zorgt ervoor, dat de juiste woningen worden gebouwd voor de juiste doelgroep. Voor nu en in de toekomst. Met de invoering van de Woningwet 2015 heeft de gemeente bovendien goede instrumenten om dit gedaan te krijgen. Zo maakt de gemeente ieder jaar afspraken met woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars. Daarnaast willen we kwalitatieve goede woningen die passen in de directe omgeving.

Mooie voorbeelden hiervan zijn de woningen langs de Havenweg en het appartementencomplex De Helling. Deze woningen passen perfect in het straatbeeld. Met de bouw van De Helling werd bovendien voorzien in de (verwachte) toenemende vraag naar betaalbare huurwoningen voor senioren. En met de in 2018/2019 geplande woningen op het Dukdalfterrein en langs de Steenhouwersstraat, wordt dit braakliggende gebied -wat wij eerder een ‘rotte kies’ noemden- eindelijk ingevuld.

Ook in Ludinga komt de woningbouw weer volop op gang. Enerzijds doordat de woningmarkt weer aantrekt. Anderzijds omdat jarenlange conflicten met de projectontwikkelaar naar de achtergrond belanden. Deze conflicten zijn naar onze mening in niemands belang; niet in die van de gemeente, niet in die van de projectontwikkelaar en al helemaal niet in woningzoekenden. Tijd om met elkaar samen te werken!

Momenteel is De Bouwvereniging druk bezig met het realiseren van ruim 100 appartementen en eengezinswoningen op het voormalige azc-terrein in Plan Zuid. Ook vervangt zij oude woningen in het Oosterpark voor duurzame nul-op-de-meter woningen. De laatste worden bovendien gerealiseerd met behulp van ‘social return’; de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Woningbouw is daarmee meer dan alleen beton en stenen!

Harlinger Belang is trots op dit alles! Met alom krimpende bewonersaantallen, slaagt de Gemeente Harlingen er in om een aantrekkelijke woongemeente te zijn. Met het op peil houden van het inwoneraantal kunnen we ons rijke voorzieningenniveau in stand te houden. Als het aan Harlinger Belang ligt, gaan we de komende jaren door met ons werk! Wij willen iedereen een passende, betaalbare woning bieden. Zo pleiten we voor meer betaalbare en duurzame huur- en koopwoningen voor jongeren en senioren.

Related Posts