Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Eindelijk onderzoek naar emissie dioxinen REC

Afgelopen dinsdag maakten de Provincie Fryslân en de Gemeente Harlingen bekend dat gedurende één jaar, een continue monitoring in de schoorsteen van de Reststoffen Energie Centrale (REC) zal plaatsvinden. Met name de emissie van dioxones en furanen zal daarbij worden gemeten. Aanleiding hiervoor is de blijvende ongerustheid onder een groot deel van de inwoners van Harlingen en omstreken.

En deze ongerustheid is zeker niet nieuw. Al vanaf de ingebruikname van de REC in 2011 werd duidelijk dat de lucht uit de schoorsteen zichtbaar in de nabije omgeving neerdaalt. Bij omwonenden heersten en heersen nog steeds zorgen over de eventuele negatieve effecten van de uitstoot van de REC. Uiteindelijk was er een nieuwe coalitie (waarin ook Harlinger Belang zitting had) voor nodig, om de onderste steen in dit dossier boven te krijgen. Zij besloot tot een onafhankelijk raadsonderzoek naar de besluitvorming en de gezondheidsaspecten van de REC.

Uit het door Necker Van Naem opgestelde eindrapport bleek, dat de metingen naar dioxine zeer te wensen over lieten. Harlinger Belang heeft nadien herhaaldelijk gepleit voor permanente metingen. Ook in ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 schreven wij:

Harlinger Belang pleit voor het nauwlettend volgen van de Reststoffenenergiecentrale. In de eerste plaats op het gebied van de gezondheid van onze inwoners door met de GGD de uitstoot te monitoren. Wij pleiten hierbij voor meer aandacht van permanente metingen naar dioxine en pcb’s. Ook moeten gedurende een langere periode de gezondheidseffecten van de aanwezigheid van een verbrandingsinstallatie in kaart worden gebracht.

 

Eerder besloten de provincie en de gemeente al tot een onderzoek naar de luchtkwaliteit in Harlingen. De begeleidingscommissie van dit onderzoek heeft betrokken partijen (provincie, gemeente en Omrin) nu gevraagd om alsnog metingen te doen naar dioxines en furanen in de schoorsteen van de REC.

Met tevredenheid constateren wij dat nu eindelijk invulling wordt gegeven aan ons jarenlange pleidooi. Met de onderzoeken naar de emissie en immissie hopen wij dat er snel duidelijkheid komt over de effecten van de REC op de volksgezondheid.

Related Posts