Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Duurzaamheidsbeleid vraagt om concrete, zichtbare investeringen

Afgelopen woensdag sprak de raad over het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Harlingen. De voorliggende notitie blikte terug op de afgelopen 5 jaren en beschreef de ambities en activiteiten voor de komende jaren. Net als 5 jaar geleden, had de raadsfractie ook nu weer veel bedenkingen bij dit stuk.

De notitie van december 2009 stond bomvol intenties en algemene formuleringen en miste concrete doelstellingen en concrete activiteiten. Het was nu dan ook onmogelijk om te toetsen in hoeverre de gemeente haar eerdere doelstellingen heeft bereikt. De terugblik in de huidige notitie was dan ook voornamelijk een opsomming van onsamenhangende activiteiten van de afgelopen 5 jaren. Een gemiste kans, waarvan de raadsfractie herhaling wil voorkomen.

Want ook bij de notitie van afgelopen woensdag, bleken de ambities op het gebied van duurzaamheid weinig concreet. Daar waar andere partijen akkoord waren om de beschikbare € 100.000 uit te geven aan diverse onderzoeken, inventarisaties en evaluaties, pleitte de onze raadsfractie voor een beperkt aantal concrete en zichtbare investeringen in duurzaamheid. Liever geld uitgeven in zonnepanelen en energiezuinige straatverlichting dan aan papierwerk en ambtenarenuren!

Ook was en is Harlinger Belang kritisch over de rol van de gemeente in het geplande Zonnepark Harlingen op het bedrijventerrein Oostpoort. Dure bedrijfskavels voorzien van zonnepanelen draagt naar onze mening onvoldoende bij aan structurele bedrijvigheid en werkgelegenheid. Eerder pleitte Harlinger Belang voor zonnepanelen op daken en onrendabele gronden van het bedrijventerrein. Maar omdat de realisatie van Zonnepark Harlingen in een vergevorderd stadium is, besloot de raadsfractie zit hier niet langer tegen te verzetten.

Daarnaast heeft de wethouder toegezegd, ons op korte termijn een overzicht te sturen, met daarin de door ons verlangde, concrete activiteiten. Bovendien heeft hij de raadsfractie verzekerd, dat een deel van de beschikbare € 100.000, voor concrete en zichtbare investeringen zal worden gebruikt. Mede door deze toezeggingen heeft de raadsfractie uiteindelijk ingestemd met de notitie duurzaamheidsbeleid. Echter wel met de kanttekening, dat de wethouder onze kritische kanttekeningen meeneemt in de uiteindelijke uitvoering van het duurzaamheidsbeleid.

Related Posts