Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Verslag van de raadsvergadering van 16 februari 2022.

 

Kandidaten Harlinger Belang
Kandidaten Harlinger Belang

 


Verslag van de raadsvergadering van
16 februari 2022.

Veel agendapunten; vlotte vergadering.

De agenda bevatte vele punten. Daarom was op voorhand 17 februari ook al als vergaderdatum ingepland, mocht die van 16 februari te veel uitlopen. Gelukkig was dit niet nodig. Veel partijen beperkten zich qua tijd in hun bijdrage in het debat en dus kon de burgemeester ca. 23.00 uur de vergadering sluiten.

Het betrof een soort zelfcensuur.    Je vraagt je als eenvoudig raadslid soms af, waarom een zittend college zo veel onderwerpen er nog even voor deaanstaande verkiezingen meent te moeten doorjagen….
Aan u, geachte lezer, het oordeel.

Harlinger Belang zal zich in deze bijdrage beperken tot twee zaken, die zich o.i. lenen voor verdere bespreking en duiding.Dat zijn de onderwerpen Verplaatsing Aldi supermarkt en voorontwerp bestemmingsplan Harlingen – uitbreiding Maritieme Academie.

Verder werd de raad gevraagd in te stemmen met, c.q. vast te stellen van de nodige visies en agenda’s. Het betrof hier deKunst- en Cultuurvisie 2022-2028, de Havenvisie, de Waddenagenda en de Duurzaamheid agenda. Lectuur, waarvoor je de nodige uurtjes moest uittrekken. Arme eenpersoonsfracties…. Kunt u het allemaal nog behappen, of bent u al afgehaakt?
Zeer zeker belangrijke documenten, die ongetwijfeld in de toekomst hun vervolg zullen krijgen. Het zal de nieuwe raad zijn, die hier in de volgende periode verder mee aan de slag zal gaan.  Harlinger Belang heeft er mee ingestemd. Zoals een collega raadslid meermaals verkondigt: het kost weinig moeite om mooie woorden aan het papier toe te vertrouwen. Echter, het gaat om de uitwerking en uitvoering met het daarbij horende financiële plaatje. Wordt vervolgd.

De andere punten waren voor ons hamerstukken. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan verzoeken wij u de website van de gemeente te raadplegen. Hierin worden de punten uitgebreid toegelicht.

Verplaatsing Aldi supermarkt:

Aldi heeft te kennen gegeven te willen verhuizen van zijn huidige locatie aan de Westerzeedijk naar een locatie aan de Oude Trekweg, het voormalige Tuincentrum Siersema. Het huidige gebouw aan de Oude Trekweg zal worden gesloopt en er zal nieuwbouw voor in de plaats komen. Het huidige supermarkt gebouw aan de Westerzeedijk zal ook worden afgebroken. Deze locatie zal vooreerst dienen als openbaarparkeerterrein en maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Westerzeedijk.

Harlinger Belang en ook andere partijen maken zich zorgen over de verkeerssituatie aan de Oude Trekweg. Ook nu al worden er af en toe onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties ervaren.  Dit zal alleen maar toenemen met de vestiging van een supermarkt en de daarbij horende aanzuigende werking van het wegverkeer. Na de nodige discussie hierover met wethouder De Groot, kwam hij met de toezegging om met de ontwikkelaar de toenemende verkeersoverlast te bespreken en hier een oplossing voor te zoeken. Deze toezegging deed Harlinger Belang en andere partijen besluiten met het voorstel in te stemmen onder deze uitdrukkelijke voorwaarde. Mocht hier in de volgende fase van het ontwerp bestemmingsplan geen goede oplossing voor gevonden zijn, dan zullen we tegen stemmen.

Voorontwerp bestemmingsplan Harlingen – MaritiemeAcademie:

Dit voorstel kon op voorhand rekenen op een brede gedachtenwisseling. De Maritieme Academie wil nieuwbouw plegen op het huidige parkeerterrein grenzend aan de bestaande gebouwen. Op zich een prima ontwikkeling, ware het niet, dat de voorgestelde bouwhoogte van ruim 20 meter incl. dakinstallaties strijdig is met de notitie bouwhoogte van 15 meter. Deze notitie bouwhoogte is ooit door de raad vastgesteld naar aanleiding van de ongewenste bouwhoogte ontwikkelingen van het appartementencomplex aan de Havenweg. De raad kan hiervan afwijken op bepaalde gronden. Dit is bijvoorbeeld het geval met het complex Oosterhof bij het Vierkant en de toekomstige ontwikkeling van het Koopmans terrein, beide gelegen aan de verdiepte N31. Dit zijn gebouwen, die vrij ver van het centrum af liggen en waar je o.i. een afwijkende hoogte kunt toestaan.

Echter, bij het voorliggende plan moet je naar onze mening in acht nemen, dat dit gebouw dichter bij de bestaande, achterliggende wijk en het centrum komt te liggen. Tevens moet daarbij rekening worden gehouden met het nog te ontwikkelen Spaansen terrein tot woonwijk gebied. Wij zijn daarom van mening, dat hoogbouw van ruim 20 meter in dit geval niet gepast is en wij derhalve vast moeten houden aan de de notitie bouwhoogte, waarbij de norm op 15 meter is gesteld. Wij menen ons zelfs te herinneren, dat die bouwhoogte van 15 meter ooit op initiatief van de PvdA tot stand is gekomen. Ere, wie ere toekomt. Om die reden hebben we samen met de Wadnpartij tegen het voorstel gestemd!

Dit werd ons uiteraard niet in dank afgenomen door met name de coalitiepartijen (en dus ook de PvdA), die menen, dat er nog veel meer rek in moet zitten. Moet kunnen, nietwaar? Die raadsleden hebben weinig historisch besef, moeten we helaas constateren. Er is de huidige raad ook een nieuwe notitie bouwhoogte toegezegd, maar die is er (nog) niet gekomen. Wethouder De Groot nam tijdens het debat zelfs 30 meter in de mond… Gaan we Leeuwarden na-apen?

Een vergissing? Wie weet.

Fractie Harlinger Belang,

Jappie Saakstra en Ida Soolsma.

Denk mee, doe mee, stem HB.

 

 

Related Posts