Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Verslag van de raadsvergadering van 10 november 2021.


Centrale huisvesting: het college blameert zich.

 

Burgemeester Sjerps was duidelijk geïrriteerd na vragen vande heer Wildeboer/Wad’n Partij over de Sinterklaasintocht en met name zijn vraag over de “veegpieten”. Ze sprak van een polariserende en politiserende discussie van het kinderfeest.            Een en ander resulteerde wel in een snelle afhandeling van de agenda. Ze zette er vaart achter… Voor 21.00 uur de vergadering sluiten, dat hebben we in tijden niet meegemaakt.

 

Nadat het agendapunt Centrale huisvesting gemeente Harlingen op verzoek van het college van de agenda was gehaald, bleven er weinig bespreekpunten meer over. We komen hieronder nog op het punt centrale huisvesting terug.

 

De punten.                                                                           Herbenoeming voorzitter.     rekenkamercommissie


– Rekenkamer rapport
 informatiebeveiliging.                                             

Jaarverslag en jaarrekening 2020 GR     Dienst  SoZaWeNW Fryslân.

Raadsvoorstel en besluit bezwaarschrift Van der   Horst                                                                                      

Begrotingswijzigingen 2021.                   werden zonder inhoudelijke discussie aangenomen.

Inzake de Parkeerverordening en Belastingverordeningen 2022 heeft Harlinger Belang tegen verhoging van de parkeertarieven en toeristenbelasting gestemd. Ook tegen de extra verhoging van de OZB belastingWij vinden deze lastenverhogingen in deze tijd van sterk oplopende kosten voor levensonderhoud (o.a. energie) niet gepast. Dit zijn niet onze beleidskeuzes. De huidige coalitie van PvdA/CDA samen met de VVD heeft in 4 jaar tijd de OZB belasting met 10% verhoogd. We hebben nog even naar het verkiezingsprogramma 2018 van de VVD gekeken en wat ze daarin hun kiezers beloofden.

Wat schreven onze “tax fighters”: bij toekomstige structurele overschotten gaat 25% daarvan naar lastenverlichting”…… Je moet maar durven! Hoe moeten we dit omschrijven: kiezersbedrog of ….., u kunt daar vast wel een goed woord bij bedenken. We zijn benieuwd wat er in het verkiezingsprogramma 2022 van de VVD komt te staan. Iedere kiezer 1000 euro beloven?

Dan komen we nog even terug op het agendapunt Centrale huisvesting. Harlinger Belang heeft het een beschamende vertoning genoemd, die zeker niet de schoonheidsprijs verdiende. Het personeel, gevraagd ingevolge het medezeggenschapsrecht, heeft in meerderheid tegen het proces en de locatiekeuze gestemd. Tevens kwamen er kritische opmerkingen van Ver. Oud Harlingen via een brief aan het college en de raadsleden over het proces en dat men nooit gekend is in deze materie….. Dit werd de raadsleden enkele dagen voor de raadsvergadering gemeld, waarbij het verzoek werd gevoegd om het punt van de agenda te halen. Alom wekte dit grote verbazing, met name bij de oppositie. Dit was één van de speerpunten van deze coalitie, waar jaren aan is gewerkt.

 

Het is o.i. weer een staaltje van slechte communicatie, participatie en transparantie zoals we dat vaker tegenkomen.Prachtige mooiweer” berichten in de pers via de afdeling Voorlichting, maar de werkelijkheid achter de schermen is vaak anders.

Tijdens de recente Algemene Beschouwingen 2021 hebben we gewezen op de hoge ziekteverzuim cijfers en de grote overschrijdingen op het personeelsbudget. We hebben toen gepleit om de organisatie eens door een onafhankelijk bureau door te lichten.

Wij zien bovengenoemde ontwikkeling als een volgend signaal van onvrede binnen het ambtelijk apparaat. Wij zijn van mening, dat deze onvrede grondig moet worden uitgezocht en men moet hier ruim de tijd voor nemen. Waar komt dit vandaan? Wat speelt hier?

Daaruit concludeert Harlinger Belang verder, dat de Centrale huisvesting over de verkiezingen van maart 2022 heen moet worden getild. Een dergelijke belangrijk onderwerp dient o.i. eerst aan de kiezers te worden voorgelegd. Immers, ten tijde van de verkiezingscampagne van 2018 heeft geen enkele politieke partij dit in zijn programma opgenomen! Het werd voor het eerst genoemd in het coalitie programma van de PvdA/CDA/VVD!

Hopelijk komt de coalitie tot inkeer. Drammerigheid past niet in zo’n gevoelige zaak.

 

Fractie Harlinger Belang,

Jappie Saakstra en Ida Soolsma.

Lokaal, sociaal en loyaal.

 

 

Related Posts