Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om jou de beste gebruiksvriendelijkheid te kunnen bieden. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord.

Nieuws

Algemene ledenvergadering

Het bestuur van Harlinger Belang nodigt u uit aanwezig te zijn bij de komende algemene leden vergadering van de partij. Zij wil met  u van gedachten wisselen over de toekomst van de partij: waar staan wij als Harlinger Belang voor, wat is ons DNA en wat is onze koers voor de komende jaren!

Belangrijke vragen waar we met u, de fractie en het bestuur handen en voeten aan moeten geven. U bent meer dan welkom op donderdag 13 december vanaf 20:00 uur in Hotel Harlingen!

De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Bestuurssamenstelling
  3. Mededelingen en ingekomen stukken
  4. Notulen van de ledenvergadering van 21 juni 2018
  5. Gesprek over kern en koers van onze partij (met terugblik op het beleidsjaar)
  6. Verslag kaskommissie en vaststelling begroting 2019
  7. Wat verder ter tafel komt

Related Posts