Verslag van de digitale raadsvergadering van 6 mei 2020.

Nieuws, Uitgelicht, Uncategorized
  De (on)barmhartigheid van CDA en CU inzake de vluchtelingenproblematiek in Griekenland.   Verslag van de digitale raadsvergadering van 6 mei 2020.   Hoewel het technisch goed verliep hopen wij van harte, dat de eerste digitale vergadering ook gelijk de laatste zal zijn. Wij roepen het college en de griffie op een zaal te zoeken, die een openbare, fysieke zitting weer mogelijk maakt met in achtneming van de RIVM regels.   Wij vroegen wethouder Kuiken hoe de stand van zaken was inzake een mogelijke, permanente accommodatie voor cultureel-maatschappelijke verenigingen nu Trebol intussen afgebroken is. Hij had toegezegd hier in het voorjaar op terug te komen. Zijn antwoord luidde: door de problematiek rond het Corona virus kan hierover waarschijnlijk pas na de zomer iets gezegd worden. Wij wachten met toegenomen interesse…
Read More