Zoutwinning onder de Waddenzee

Home / #HBwerktaanwerk / Zoutwinning onder de Waddenzee

“Harlinger Belang is al jarenlang tegenstander van de zoutwinning onder het land. Wij pleiten voor de zoutwinning onder de Waddenzee, mits verantwoord.”
(Harlinger Belang Verkiezingsprogramma 2014-2018)

“- In samenwerking met de minister van Economische Zaken, betrokken inwoners, bedrijven en organisaties in Harlingen actief te informeren omtrent de schaderegeling (…);
– Een maximale inspanning te plegen bij de minister van Economische Zaken en Frisia Zout B.V., teneinde een externe, onafhankelijke en objectieve nulmeting te laten verrichten ten aanzien van de zeewering en de monumentale binnenstad”
(Harlinger Belang motie 17 september 2014)

Door de zoutwinning onder de Waddenzee toe te staan, kan de huidige winning onder land vroegtijdig worden stopgezet. Harlinger Belang heeft in 2015 ingestemd met de zoutwinning onder de Waddenzee, maar wel aangedrongen op goede informatievoorziening en om de monumentale binnenstad nu al in kaart te brengen.

In mei 2015 heeft de minister van Economische Zaken hiermee ingestemd. Een extern bureau zal deze nulmeting in 2017 uitvoeren.