Maria le Roy

“Investeren in onze economie en de stad voor de welvaart van toekomstige generaties”

Maria le Roy is sinds juli 2010 wethouder in Harlingen.

Portefeuilles:
–  economie (detailhandel, havens en vaarwegen, recreatie en toerisme)
– cultureel erfgoed
– openbare ruimte
– ruimtelijke ordening
– volkshuisvesting
– Waddenzee

Contactgegevens:
p/a Postbus 10000
8860 HA  HARLINGEN
140517