“Wij willen dat de gemeente zelfstandig blijft”

In het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en CU wordt aan provincies een grotere rol toegekend, om gemeenten te bewegen tot een fusie. In 2013 hebben onze inwoners via een referendum gekozen voor een zelfstandige, samenwerkende gemeente. De afgelopen jaren hebben wij bewezen dat Harlingen dit kan en ook de komende jaren blijven wij ons hiervoor inzetten.