Toerisme en recreatie

“Wij blijven investeren in toerisme en recreatie”

De historische vloot vormt het decor van onze stad en levert van oudsher een belangrijke bijdrage aan onze lokale economie. Om dit te behouden, wil Harlinger Belang dat de gemeente samen met eigenaren van de historische vloot gaat investeren. Wij denken hierbij aan nieuwe doelgroepen en dienstverleningsvormen en goede sanitaire-, parkeer- en aan- en afmeervoorzieningen. Bij dit alles streven wij hogere bestedingen van de passagiers aan de wal na.

De gemeente heeft in de afgelopen jaren ook geïnvesteerd in andere vormen van toerisme en recreatie, zoals de pleziervaart en rivier- en zeecruises. Deze groeimarkten bieden in toenemende mate een bijdrage aan de bedrijvigheid en de werkgelegenheid in Harlingen. Door hierin te blijven investeren, willen wij onze huidige positie behouden en uitbouwen.

Harlinger Belang grijpt tevens de unieke ligging aan het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee aan. Wij willen Harlingen het zenuwcentrum laten zijn van de cultuur- en landschapsroutes langs de waddenkust. Daarbij zien wij onder andere ‘A Sense of Place’ als een kansrijk initiatief.


En zo gaan we dit doen:

  • Wij willen initiatieven ondersteunen die de Harlinger maritieme historie uitdragen zoals bijvoorbeeld de activiteiten van de Stichting Expeditieschip Willem Barentsz. Daarnaast ondersteunen we initiatieven die de rijke historie van het Harlinger aardewerk etaleren.
  • Harlinger Belang pleit voor herziening van het convenant tussen de Vereniging Bruine Zeilvaart en de gemeente, gericht op het ontwikkelen van noodzakelijke geachte voorzieningen voor het toenemend aantal schepen van de historische vloot.
  • Om te profiteren van de sterk groeiende markt van de cruisevaart, willen wij in de gemeentelijke begroting een structureel budget opnemen voor de acquisitie en ontvangst van rivier- en zeecruises en de promotie van Harlingen.
  • Wij willen watersporten nabij het strand faciliteren. Harlinger Belang wil investeren in de kwaliteit van het strand en in recreatieve voorzieningen zoals speeltoestellen voor kinderen.
  • Harlinger Belang wil dat de gemeente meer nieuwe camperplaatsen mogelijk maakt en, zo nodig, zelf realiseert en exploiteert. Als mogelijke (tijdelijke) locaties denken wij aan de Willemshaven, de Vluchthaven, gelegen aan de Westerzeedijk of het gebied rondom de verdiepte N31.