“Wij willen een eerlijk en eenvoudig parkeerbeleid”

De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet om de parkeeroverlast te verminderen. Zo is het parkeervignet ingevoerd en kan op meerdere plekken nabij de binnenstad goedkoop een hele dag worden geparkeerd. Ook is het gebied waarin betaald moet worden kleiner gemaakt, kan vanaf 17:00 uur gratis worden geparkeerd en zijn de tarieven van vergunningen verlaagd. We hebben ervoor gezorgd dat het parkeerbeleid eerlijker, eenvoudiger en goedkoper is geworden.

Harlinger Belang wil dit beleid continueren en met kleine aanpassingen verbeteren. Als uitgangspunt hanteren wij, dat extra opbrengsten ten goede komen aan het parkeerbeleid. Zo willen wij de overlast voor bewoners, bezoekers en bedrijven verminderen.

Op basis van diverse onderzoeken en in navolging van andere steden willen wij het betaald parkeren voor bezoekers van onze stad verminderen of zelfs geheel afschaffen, om zo een positieve bijdrage te leveren aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad.


En zo gaan we dit doen:

  • Harlinger Belang wil de komende jaren stapsgewijs de tarieven van bewoners- en bedrijvenvergunningen verlagen. Om daarnaast de binnenstad aantrekkelijker te maken pleiten we voor het gebruik van blauwe zones, lagere parkeertarieven, het inkorten van parkeertijden en het geschikt maken van parkeerautomaten voor pin- en creditcardbetalingen.
  • Uiterlijk in 2019 willen wij dat Harlingen over een parkeerverwijzingssysteem beschikt. Zo bevorderen we de verkeersdoorstroming in de stad. Hiertoe wordt duidelijke bebording bij de stadsentrees en in de binnenstad geplaatst om bezoekers te informeren over het parkeerbeleid.
  • De komende jaren investeren wij in voldoende parkeerplekken voor touringcars. Passagiers kunnen zo veilig in- en uitstappen. Daarbij kijken we in het bijzonder naar locaties voor een bezoek aan de binnenstad, de Willemshaven en ten behoeve van de Bruine Zeilvaart en de eilanden.
  • Bij de ontwikkeling van het langparkeerterrein willen wij dat rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid voor touringcars. Na realisatie, biedt het langparkeerterrein voldoende ruimte aan al het toeristisch en recreatief personenvervoer dat zowel binnen als buiten onze gemeente overnacht.