“Wij maken Harlingen duurzamer”

In de afgelopen jaren heeft de gemeente geïnvesteerd in zonnepanelen op gemeentelijke daken en het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s. Harlinger Belang steunt dit beleid en hanteert hierbij de lijn dat duurzaamheid niet ten koste van de leefbaarheid mag gaan.

Harlinger Belang wil dat duurzaamheid bij publieke en private bouwactiviteiten de norm wordt. De gemeente stimuleert deze ontwikkeling en geeft hierin zelf het goede voorbeeld.


En zo gaan we dit doen:

  • Wij zijn tegen het plaatsen van nieuwe en/of grotere windmolens of de realisatie van andere belastende vormen van energieopwekking binnen en in de directe nabijheid van Harlingen.
  • Harlinger Belang pleit voor de plaatsing van zonnepanelen op het langparkeerterrein nabij de Tjerk Hiddessluizen.
  • Wij dringen bij nieuwbouwprojecten aan op de realisatie van woningen met 0-op-de-meter. Daarnaast willen wij dat gemeente met stimuleringsmaatregelen komt, voor aanpassingen van bestaande woningen die minder energieverbruik als doel hebben.