“Wij laten inwoners niet extra betalen voor afvalinzameling”

Het huishoudelijk afval wordt onvoldoende gescheiden, waardoor teveel restafval wordt aangeboden en niet wordt voldaan aan de landelijke doelstellingen. Harlinger Belang voelt niets voor een beleid waarbij huishoudens betalen per aangeboden hoeveelheid afval. Afvaltoerisme en vervuiling van de openbare ruimte moet worden voorkomen. Daarom zetten wij in op betere voorlichting en maatregelen gericht op meer service. Ook doen wij daarbij een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners.

Harlinger Belang wil dat de monumentale binnenstad en toeristische gebieden schoon blijven voor bewoners en toeristen.


En zo gaan we dit doen:

  • Harlinger Belang is tegen de invoering van een systeem waarbij huishoudens betalen voor ledigingsfrequentie of hoeveelheid aangeboden huishoudelijk afval (diftar).
  • Wij willen dat de komende jaren betere voorlichting wordt gegeven over afvalinzameling en -scheiding. Daarnaast willen wij investeren in meer afvalbakken in het centrum en langs belangrijke loop- en fietsroutes in en tussen de wijken en dorpen.
  • Wij willen de mogelijkheid onderzoeken om in samenwerking met ondernemingen, een eigen milieustraat te realiseren voor een (beperkt) aantal afvalstoffen en om in iedere wijk een mini-milieustraat te realiseren.
  • Wij gaan de komende jaren investeren in toegankelijke ondergrondse afvalcontainers in de binnenstad en ondergrondse papiercontainers.
  • Gedurende het zomerseizoen verzorgt de gemeente frequente reinigings- en veegrondes op het strand, in het Willemshavengebied, op de Waddenproenade en in de binnenstad.