Huishoudelijke hulp

“Wij bieden betaalbare huishoudelijke hulp”

Inwoners met een indicatie voor thuiszorg kunnen via de gemeente of zelf huishoudelijke hulp inkopen met een eigen bijdrage naar inkomen. Harlinger Belang hanteert hierbij als uitgangspunt, dat wanneer ouderen en gehandicapten noodzakelijke zorg nodig hebben, ze die ook krijgen. Als huishoudens de eigen bijdrage niet meer kunnen betalen, moet de gemeente een oplossing op maat bieden.

Ook steunen wij de pilot dat de indicatie gebeurt door de wijkverpleging.


En zo gaan we dit doen:

      • Het mag niet zo zijn dat ouderen door hun gespaarde vermogen een eigen bijdrage voor de zorg moeten betalen. Harlinger Belang wil dat de gemeente, bij het toekennen van tegemoetkoming voor deze eigen bijdrage, de vermogenstoets voor ouderen afschaft.