“Wij zetten in op een actief gebiedsteam, dichtbij de mensen”

Voor zorg dicht bij de mensen, ziet Harlinger Belang een belangrijke rol weggelegd voor het gebiedsteam. Zij biedt hulp en ondersteuning op het terrein van werk, inkomen en zorg. Wij willen dat het gebiedsteam vooral op huisbezoek gaat om ouderen, gehandicapten en gezinnen beter en tijdiger te kunnen helpen.

Het is van het grootste belang dat ouderen en gezinnen met schulden actief worden opgezocht om hen te kunnen helpen. We realiseren ons dat dit zeer complex werk is en veel tijd vraagt van het gebiedsteam.


En zo gaan we dit doen:

  • Harlinger Belang wil dat de gemeente de ontvangen rijksgelden volledig uitgeeft aan haar taken op het gebied van werk, inkomen en zorg. Eventuele overschotten zet de gemeente in de volgende jaren in.
  • Om hulpbehoevenden voldoende, adequate en goede zorg te blijven bieden, wil Harlinger Belang dat het gebiedsteam hierover ieder jaar met hen in gesprek gaat.
  • Daarnaast willen wij dat het gebiedsteam ieder jaar ouderen en gehandicapten bezoekt om met hen in gesprek te gaan over hun woonwensen. Het gebiedsteam informeert hierbij actief over het zorgaanbod van de gemeente.