Welzijn, kunst en cultuur

“Wij ondersteunen cultuur en maatschappelijke betrokkenheid”

Ons rijke verenigings- en stichtingsleven biedt een breed scala aan activiteiten en draagt zo bij aan het welzijn van inwoners en toeristen. Harlinger Belang wil deze maatschappelijke betrokkenheid blijven ondersteunen, in het bijzonder activiteiten gericht op een gezonde levensstijl en de maatschappelijke participatie jongeren en ouderen. Voor de coördinatie en uitvoering van diverse taken op het gebied van welzijnswerk zien wij een belangrijke rol voor De Skûle Welzijn weggelegd.

Harlinger Belang spant zich in, om kunst en cultuur in onze gemeente te blijven stimuleren. De grote verscheidenheid aan cultuuruitingen doet mensen plezier en geeft onze gemeente meerwaarde.

Niet alleen investeren we in voorzieningen zoals het museum, de bibliotheek en beelden in de openbare ruimte. Ook evenementen, festivals en het behoud van onze maritieme en cultuurhistorische identiteit kunnen op onze steun rekenen. Op korte termijn heeft het behoud van een lokale schouwburgfunctie onze aandacht.


En zo gaan we dit doen:

  • Harlinger Belang ziet in de realisatie van het Cultureel Centrum, voor het Hannemahuis volop kansen om zich gastvrij en creatief te ontwikkelen. Zo verwachten wij dat het museum met de geplande en nieuwe exposities en in samenwerking met andere musea een grotere bijdrage kan leveren aan het toerisme in Harlingen.
  • Ter bevordering van de cultuureducatie onder jongeren, zoekt het museum in overleg met scholen aansluiting bij lesprogramma’s. Wij willen dat de gemeente het mogelijk maakt dat jongeren jaarlijks minimaal één bezoek brengen aan het Hannemahuis.
  • Wij willen dat de gemeente jaarlijks publiceert welke verenigingen en stichtingen op basis van de Welzijnsverordening zijn gesubsidieerd. De gemeente vraagt subsidieverkrijgers hier eveneens uiting aan te besteden.
  • Wij willen dat de Welzijnsverordening wordt geactualiseerd. Daarmee willen we het onder andere mogelijk maken, dat met één aanvraag een meerjarige waarderingssubsidie kan worden aangevraagd. Aanvragen kunnen zowel op papier als via aanvraagformulieren op de gemeentelijke website worden ingediend en afgewikkeld.