“Wij bieden een divers sportaanbod en stimuleren beweging”

Beweging bevordert niet alleen de maatschappelijke en sociale cohesie, maar ook het welzijn, in het bijzonder van de jeugdige en oudere inwoners. Harlinger Belang wil dat iedereen, ongeacht leeftijd, beperking of inkomen kan sporten en wil dat de gemeente collectieve en individuele sportbeoefening stimuleert.

Harlinger Belang maakt zich sterk voor kwalitatief goede, veilige en betaalbare sportaccommodaties. Wij zetten daarbij in op optimaal accommodatie gebruik.


En zo gaan we dit doen:

  • Voor het beheer en de exploitatie van de sportaccommodaties, Harlinger Belang de realisatie van of de aansluiting bij een ‘sportbedrijf’ onderzoeken. Tot die tijd willen we dat het sportaccommodatiebeleid wordt geactualiseerd en geüniformeerd, waarbij tevens een investeringsprogramma voor de komende jaren wordt opgesteld.
  • Harlinger Belang wil de uitvoering van sportbeleid uniformeren, waarbij iedere sportvereniging, ongeacht type sport, een vast subsidiebedrag per lid ontvangt. Slechts bij nieuwe, jonge sporten kan de gemeente een tijdelijke, hogere stimuleringssubsidie toekennen.
  • Wij willen dat de gemeente met sportverenigingen afspraken maakt, om sportbeoefening van kinderen uit gezinnen met een laag inkomen en mensen met een beperking mogelijk te maken.
  • Wil willen dat de gemeente bij de inrichting van de openbare ruimte rekening houdt met individuele sportbeoefening. De gemeente realiseert goede wandel- en fietspaden en recreatieve voorzieningen, die beweging van jong en oud stimuleren.