“Wij maken ons sterk voor behoud en uitbreiding van het Zorgplein Harlingen”

Het Zorgplein Harlingen voorziet in een breed scala van lokale en regionale zorgbehoeften. Zo biedt zij poliklinische en specialistische behandelmogelijkheden, ouderenzorg, huisartsenzorg, fysiotherapie, een apotheek, een verloskundigenpraktijk en vele andere zorgaanbieders.

Wij zijn waakzaam tegen verschraling van het zorgaanbod in Harlingen. Dit veroorzaakt langere reistijden wat voor extra gezondheidsrisico’s en overlast voor de patiënt en hun omgeving zorgt. Met de toenemende behoefte aan zorg in onze maatschappij, willen wij het zorgaanbod in Harlingen waar mogelijk uitbreiden.


En zo gaan we dit doen:

  • Harlinger Belang wil dat het zorgaanbod in Harlingen niet wordt uitgekleed. Met respect voor de vrije zorgkeuze, willen wij stimuleren dat gebruik wordt gemaakt van het zorgaanbod in Harlingen. Hiertoe zou de gemeente de regie moeten nemen, om samen met zorgaanbieders de positie van het Zorgplein Harlingen te versterken.
  • Harlinger Belang wil dat de gemeente jaarlijks bijdraagt aan een jaarlijkse publiekscampagne ter bevordering van het gebruik van het Zorgplein Harlingen en dat tevens zorgtoekenners, zoals het gebiedsteam, huisartsen, et cetera hierbij benaderd worden.