Informatie en communciatie

“Wij gaan de informatie en correspondentie toegankelijker maken”

Harlinger Belang vindt dat de gemeente zich moet inspannen, om ervoor te zorgen dat iedereen in de samenleving kan meekomen in de informatievoorziening met de gemeente.


En zo gaan we dat doen:

  • Harlinger Belang wil dat de gemeentelijke website wordt vernieuwd. Hierbij wordt specifiek aandacht geschonken aan de toegankelijkheid voor mensen met een visuele handicap. Ook met de relatief grote groep laaggeletterden binnen onze gemeente, willen we bij de ontwikkeling van een nieuwe website meer rekening houden.
  • Wij willen dat voor 2022 alle gemeentelijke producten, zowel op papier als via digitale aanvraagformulieren, kunnen worden ingediend en afgewikkeld. De voortgang hiervan is door de aanvrager digitaal te volgen via MijnOverheid.nl.