“Wij investeren in een groene stad”

Harlingen beschikt over relatief weinig openbaar groen. Harlinger Belang benadrukt het belang van openbaar groen voor een aantrekkelijke uitstraling van de stad en de gezondheid van onze inwoners.

Wij willen dat de gemeente de komende jaren extra investeert in openbaar groen. Dit doen we door het aanpassen en beter onderhouden van bestaand groen, maar ook door de aanleg van nieuwe groenstroken, veldjes, parken en/of recreatiegebieden.


En zo gaan we dit doen:

  • Harlinger Belang wil de komende jaren investeren in extra openbaar groen. Daarbij leggen wij de prioriteit bij de woonwijken en de toegangswegen van Harlingen. Zo wordt het gebied rondom de verdiepte N31 ingericht als de ‘groene long’ van Harlingen met volop recreatieve voorzieningen, waaronder wandel-, loop- en fietspaden.
  • De komende jaren willen wij dat gefaseerd bestaande bomen, heggen en struiken met weinig groeiperspectief worden vervangen door openbaar groen dat beter in de omgeving past en efficiënter onderhouden kan worden.
  • Wij willen dat het onderhoud van openbaar groen wordt opgeknipt in bestekken, waarna de gemeente dit uitbesteed aan lokale en regionale bedrijven. Onderdeel hierbij is, dat deze bedrijven werk- en leerplekken bieden voor jongeren, langdurig werklozen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (social return).