Pieter Elbers

Wie ben ik: drs. Pieter Elbers (77 jaar)
Gehuwd met Heidi Elbers, samen twee kinderen, drie kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Enkele uitspraken die me kenmerken zijn: “Politiek is echt mensenwerk (met alle ups en downs, succes en falen)”, en “Je bent nooit te oud om te leren.” En niet te vergeten: “De beste stuurlui staan aan de wal.”

Wat doe ik en waar sta ik voor:
We wonen sinds 2011 in Harlingen en sindsdien ben ik op veel terreinen in de gemeente, maar ook landelijk, actief. Voorbeelden: bestuurslid Vrienden Hannemahuis, lid vereniging Oud Harlingen, vrijwilliger bij Werf Willem Barentsz, zing bij de Skumkoppen, maar ben ook landelijk lid van zowel de SP als het FNV.

Mijn speciale aandacht en deskundigheid betreffen het sociaal beleid en volkshuisvesting. Ik steun acties ter versterking van de positie van thuiszorgwerkers, bestreed de bezuinigingen op de thuiszorg in 2015. En bovenal: was trekker van acties om huurders meer invloed te geven bij ‘hun eigen bouwvereniging’, zoals Plan Zuid en Almenum.
Overigens, adviseer ik nog steeds, op verzoek, actieve bewonerscommissies.

Bekijk hier ook de andere kandidaat-raadsleden van Harlinger Belang