Maria le Roy

Wie ben ik en wat doe ik: Maria le Roy (63 jaar)
Ik ben gehuwd, ben moeder van vier volwassen kinderen en trotse oma van vier kleinkinderen.

Na ruim 20 jaar werkzaam te zijn geweest in het kunstonderwijs en de vernieuwing van de zorg voor mensen met een beperking, is mijn loopbaan in het politiek bestuurlijk werk begonnen.
Mijn bestuurlijke ervaring, als raadslid, wethouder en gedeputeerde, maar ook als bestuurder van tal van maatschappelijke organisaties, variërend van peuterspeelzaal tot bibliotheken, van sociale werkplaatsen tot historische verenigingen, beslaat ruim 25 jaar. In mijn handelen staat niet altijd de instelling centraal, maar wel de mens.

Waar sta ik voor:
Investeren in onze economie en stad voor de welvaart van toekomstige generaties. Dat is voor mij de voorbije periode mijn belangrijkste leidmotief geweest en dat zal ook zo blijven. Een goed draaiende lokale economie is immers de basis voor de plaatselijke welvaart en het welzijn van de mensen.

Met genoegen kijk ik terug op een actieve en bewogen raadsperiode waarin ik wethouder mocht zijn voor onze partij, Harlinger Belang. Als lokale partij hebben we bewezen een betrouwbare en waardevolle partner te zijn, die samen met de andere coalitiepartijen veel voor onze gemeente voor elkaar hebben gekregen. Lokaal, sociaal en oprecht!

Bekijk hier ook de andere kandidaat-raadsleden van Harlinger Belang