Henk Alkema

Wie ben ik: Henk Alkema (67 jaar)
Ik ben gehuwd met Gerda, we hebben samen één volwassen zoon. We wonen in Midlum.

Wat doe ik:
Ik ben thans gepensioneerd en heb mijn gehele werkzame leven in de onderwijssector doorgebracht. Momenteel ben ik secretaris van onze partij en daarnaast sinds kort voorzitter/secretaris van de Stichting Open Timmerwerkplaats. Dat vraagt uiteraard de nodige tijd, maar de sfeer is goed en we zijn daar met z’n allen in gebouw Nieuw Zuid constructief bezig.

Waar sta ik voor:
Ik volg de landelijke politiek, maar kijk toch vooral en kritischer naar wat er hier in Harlingen gebeurt en niet onbelangrijk, is gebeurd.

Omdat landelijk geldende richtlijnen vanuit een (landelijke) partij consequenties voor lokale beslissingen kunnen hebben, ben ik lid van onze partij geworden. Met een lokale partij kun je er direct bovenop zitten en met korte lijnen. Ook vind ik dat de binding met de stad zelf veel intenser is, alweer, omdat je geen of weinig rekening hoeft te houden met bredere verbanden.

Verder heeft HB in de afgelopen periode een uitgebreid en toegesneden verkiezingsprogramma gehanteerd en ook de nieuwe versie klinkt als een klok.

Bekijk hier ook de andere kandidaat-raadsleden van Harlinger Belang