Anneke Visser

Wie ben ik: Anneke Visser (70 jaar)
Ik ben geboren en getogen Harlingse. Heb bijna 40 jaar bij de Nederlandse Politie gewerkt en sinds 5 jaar geniet ik van mijn pensioen.

Wat doe ik en waar sta ik voor:
Ik ben al vele jaren actief bij de Vereniging Oud Harlingen en ben daar zowel bestuurlijk als redactioneel werkzaam. Tevens ben ik ook lid van het stadsgidsenteam. Overduidelijk is, dat ik sta voor het bewaken en bewaren van het cultuurhistorische karakter van onze mooie stad. We moeten dus geen Groninger toestanden naar aanleiding van de plannen om zout in de Waddenzee te gaan winnen.

Natuurlijk ondersteun ik ook de hoofdthema’s uit ons verkiezingsprogramma, met speciale aandacht voor de werkgelegenheid in Harlingen voor jongeren en ouderen; alsmede voor de leefbaarheid in de stad en dorpen, waar jong en oud goed en veilig moeten kunnen wonen.

Bekijk hier ook de andere kandidaat-raadsleden van Harlinger Belang