Uitbreiding fietsenstalling bij station

Home / #HBmaaktmooier / Uitbreiding fietsenstalling bij station

“Kan het college het tekort aan stallingsplaatsen voor fietsen en de onderhoudstoestand van de bestrating, bij Prorail aankaarten en aandringen op een snelle en structurele aanpassing?”
(Harlinger Belang raadsvraag 25 januari 2017)


In augustus 2017 heeft Prorail een deel van de fietsenstalling bij het station vervangen door een stalling met een ‘etagerek’. Daarbij is ook de omliggende bestrating opnieuw gelegd. Hierdoor zijn fors meer stallingsplaatsen voor de fietsen beschikbaar en oogt het gebied rondom de stalling weer netjes.