Ruimere en eenvoudigere kwijtscheldingsmogelijkheden

Home / #HBondersteunt / Ruimere en eenvoudigere kwijtscheldingsmogelijkheden

“Harlinger Belang wil de kwijtscheldingsmogelijkheden van de gemeentelijke belastingen verruimen en vereenvoudigen. Momenteel kan kwijtschelding worden aangevraagd voor afvalstoffenheffing en schoolzwemmen. Wij willen op korte termijn een voorstel, waarbij ook noodzakelijke leges (identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs) kunnen worden kwijtgescholden.

Daarnaast zien wij steeds meer huiseigenaren en kleine zelfstandigen, die niet rond kunnen komen. Ook voor hen willen wij een voorstel waarbij rioolheffing en onroerendzaakbelasting (gedeeltelijk) kunnen worden kwijtgescholden.”
(Harlinger Belang Verkiezingsprogramma 2014-2018)

Harlinger Belang heeft het college in 2015 gevraagd om het kwijtscheldingsbeleid te actualiseren en te verruimen. Dit heeft ertoe geleid dat vanaf 2017, naast de afvalstoffenheffing, ook kwijtschelding kan worden aangevraagd voor de onroerendzaakbelasting en de rioolheffing. Ook kunnen kleine zelfstandigen met een gering inkomen voortaan kwijtschelding aanvragen voor privébelastingen.

Met een gezamenlijke motie van de PvdA en CDA in 2016, hebben wij er tevens voor gezorgd dat de kosten van een identiteitskaart kunnen worden kwijtgescholden.

Harlinger Belang heeft met schriftelijke vragen aandacht gevraagd voor het complexe aanvraagformulier voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en retributies. Naar aanleiding hiervan is de gemeentelijke website aangepast. Tevens biedt het gebiedsteam ondersteuning bij het invullen van het aanvraagformulier.