Coalitieprogramma 2014-2018

Home / Programma / Coalitieprogramma 2014-2018

Op 23 april 2014 bereikte Harlinger Belang met de PvdA en het CDA, overeenstemming over een coalitieprogramma waarin het beleid voor de komende jaren staat beschreven. Enkele onderdelen hiervan zijn:

  • De gemeente Harlingen zal ook de komende jaren bestuurlijk zelfstandig blijven.
  • In deze raadsperiode zal de verzelfstandiging van het gemeentelijke havenbedrijf en het Hannamahuis worden onderzocht.
  • Op economisch gebied zal bedrijfsvestiging worden gestimuleerd.
  • De toeristische sector wordt verder uitgebreid, met als hoogste prioriteit de ontwikkeling van het Willemshavengebied.
  • Het ruimhartige sociale beleid zal worden gecontinueerd.
  • Er zal worden ingezet worden op betaalbare, sociale huisvesting voor iedere leeftijd, eventueel door marktpartijen.
  • Het parkeerbeleid wordt geëvalueerd en verder toegespitst op de veroorzakers van de parkeeroverlast.
  • Het zwembad blijft de komende 4 jaren open.
  • De bibliotheek blijft in de binnenstad van Harlingen gehuisvest.

Klik hier om het volledige coalitieprogramma 2014-2018 te downloaden.