Ontwikkeling Welgelegen- en Dukdalfterrein

Home / #HBmaaktmooier / Ontwikkeling Welgelegen- en Dukdalfterrein

“Na jarenlang braak te hebben gelegen, zal het Welgelegen terrein het komende jaar eindelijk verder worden ontwikkeld. Harlinger Belang pleit vervolgens voor een spoedige invulling en ontwikkeling van het Dukdalfterrein. Deze locatie leent zich door haar centrale ligging vlakbij voorzieningen in de binnenstad uitstekend voor zorgwoningen. Bebouwing dient daarbij qua stijl en hoogte in lijn te zijn met de omliggende bebouwing met beperkt gebruik van hoogteaccenten.”
(Harlinger Belang Verkiezingsprogramma 2014-2018)Op het eerste deel van het voormalige Welgelegenterein is in 2015 het wooncomplex ‘De Helling’ gebouwd. Dit gebouw biedt ruimte aan 30 woningen in de sociale huursector, voornamelijk voor senioren. In het ontwerp is gezocht naar een manier om het vrij forse bouwvolume er niet te massaal uit te laten zien.

Om het hele gebied te ontwikkelen en een verkeersveilige toegang tot de binnenstad te realiseren, heeft Harlinger wethouder Le Roy in april 2016 voorgesteld de woningen aan de Steenhouwersstraat aan te kopen. De raad heeft hiermee ingestemd.

De ontwikkeling van Dukdalfterrein is inmiddels vergevorderd stadium. Ook deze circa 85 woningen zijn voornamelijk bestemd voor de sociale huursector, waaronder senioren.