Monitoring Reststoffenenergiecentrale

Home / #HBondersteunt / Monitoring Reststoffenenergiecentrale

“Harlinger Belang pleit voor het nauwlettend volgen van de Reststoffenenergiecentrale. In de eerste plaats op het gebied van de gezondheid van onze inwoners door met de GGD de uitstoot te monitoren. Wij pleiten hierbij voor meer aandacht van permanente metingen naar dioxine en pcb’s. Ook moeten gedurende een langere periode de gezondheidseffecten van de aanwezigheid van een verbrandingsinstallatie in kaart worden gebracht.”
(Harlinger Belang Verkiezingsprogramma 2014-2018)Ons verkiezingspunt is opgenomen in het coalitieprogramma dat Harlinger Belang samen met de PvdA en het CDA is overeengekomen. Dit heeft ertoe geleid dat vanaf augustus 2015 de lucht periodiek wordt bemonstert en gecontroleerd wordt op de aanwezigheid van dioxine. In 2016 is dit onderzoek met een jaar verlengd.

In opdracht van onder andere de Gemeente Harlingen is november 2016 een luchtkwaliteitsonderzoek gestart. De GGD Amsterdam meet de luchtkwaliteit op leefniveau rondom de Reststoffenenergiecentrale. Met een tweetal meters wordt de lucht in de directe omgeving continu gemeten. De resultaten zijn direct via internet te raadplegen. Daarnaast wordt op 21 plaatsen de lucht bemonsterd en periodiek geanalyseerd.

De GGD Fryslân -een gemeentschappelijke regeling waarvan de Gemeente Harlingen deel uitmaakt- heeft meetapparatuur verstrekt waarmee ondernemers in de directe omgeving van de Reststoffenenergiecentrale de lucht kunnen meten op de aanwezigheid van zoutzuur.