#HBmaaktmooier

Home / Uitgelicht / #HBmaaktmooier

Harlinger Belang wil de stad en dorpen aantrekkelijker maken om te wonen, te werken en te recreëren.

In 2015 is op ons verzoek het parkeerbeleid het parkeerbeleid vereenvoudigd. Met het parkeervignet is de overlast van auto’s van eilandtoeristen sterk verminderd. Eilandtoeristen kunnen binnenkort op een nieuw parkeerterrein bij de Tjerk Hiddessluizen parkeren. De gemeente ontvangt hieruit extra opbrengsten.

De bewonersvergunningen zijn daarnaast goedkoper geworden, in een aantal wijken is het betaald parkeren helemaal afgeschaft en het parkeren in de binnenstad is voor bezoekers aantrekkelijker geworden. In 2014 is voor de bezoekers van de binnenstad extra parkeergelegenheid aan de Stationsweg gerealiseerd.

In ons verkiezingsprogramma noemden we het behoud van het monumentale karakter van de binnenstad. Voor de renovatie van de monumentale bruggen en monumentale panden is onlangs provinciale subsidie verkregen en renovatie is inmiddels gestart. Ook heeft de binnenstad in 2016 passende, historisch ogende lichtarmaturen gekregen.

Harlinger Belang heeft zich in het verleden kritisch uitgelaten over de welstandscommissie. Wij zijn blij dat met de nieuwe Welstandsnota minder vaak gebruik zal worden gemaakt van de diensten van Hûs en Hiem. Nog steeds pleiten wij voor een stadsarchitect.

Wij hebben ons ingespannen voor de doorontwikkeling van de woonwijk Ludinga. Het openbaar gebied is in 2015 aangepakt, de Pollendam wordt in 2016 verkeersveiliger gemaakt en de woningbouw is weer op gang gekomen. Wij zijn blij dat momenteel gekeken wordt naar mogelijkheden om in Ludinga (sociale) woningen te realiseren, iets waar wij in ons verkiezingsprogramma ook voor pleitten.

Voor het Oosterpark wilden wij een toekomstvisie opstellen. Hieraan wordt momenteel door de gemeente en stichting De Bouwvereniging gewerkt.

Met ons initiatiefvoorstel wordt het Harlinger Bos opgewaardeerd en geschikt gemaakt als aantrekkelijke verblijfslocatie. Ook hebben wij ingestemd met het collegevoorstel om een buurtpark in Bynia State te realiseren.

In ons verkiezingsprogramma hekelden wij de braakliggende terreinen. Wij zijn tevreden met de recente bouw van (sociale) woningen op het Welgelegenterrein. De gemeente heeft de panden in de Steenhouwersstraat aangekocht en samen met het Dukdalfterrein komt ook hier woningbouw. Ook zijn in 2015 diverse panden herbestemd, zoals diverse schoolgebouwen en worden meer leegstandvergunningen afgegeven om leegstaande woningen te voorkomen. De Bouwvereniging begint binnenkort met sociale woningbouw op het voormalige azc-terrein in Plan Zuid.

In het gebiedsontwikkelingsplan is ruimte gevonden om het dorpshart van Wijnaldum opnieuw in te richten. Tevens is een jeu-de-boulesbaan aangelegd. Ook omtrent de door ons bepleitte nieuwe functie van de voormalige school en de aanleg van een fietspad tussen Wijnaldum en Midlum, komt binnenkort meer duidelijkheid.

Door ons amendement is in 2013 geld beschikbaar gesteld om het achterstallige onderhoud aan wegen weg te werken. Diverse straten zijn in de afgelopen jaren aangepakt. Zo hebben de Prinsenstraat en een aantal straten in het Oosterpark en De Spiker een nieuw uiterlijk gekregen. Blikvanger daarbij is het sfeervol gerenoveerde Havenplein. Ook is in 2016 de infrastructuur in de Nieuwe Industriehaven geheel aangepakt.

Met succes heeft het college zich in 2014 verzet tegen meer windmolens in onze gemeente. Er is in 2015 een nieuwe duurzaamheidsnota vastgesteld waarin onder andere meer zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen voorzien is. Ook pleitten wij eerder voor meer oplaadpalen voor elektrische auto’s. Dit zal in 2017 worden uitgevoerd.