Havenbedrijf op afstand

Home / #HBwerktaanwerk / Havenbedrijf op afstand

“Het beheer en de ontwikkelingsactiviteiten van industriehavens, de visserij- en veerhaven willen wij binnen 4 jaar onderbrengen in een private onderneming, met de gemeente als aandeelhouder. Wij zijn ervan overtuigd, dat een commercieel havenbedrijf de Harlinger Haven de komende jaren winstgevend kan maken. Ook zal deze efficiënter en flexibeler worden voor de gebruiker van de havens.”
(Harlinger Belang Verkiezingsprogramma 2014-2018)


In de jaren 2012 en 2013 heeft Harlinger Belang samen met de VVD meerdere moties en amendementen ingediend, om de opbrengsten en kosten van de gemeentelijke haven inzichtelijk te maken en om de inkomsten te verhogen.

In 2014 is een onderzoek naar havenverzelfstandiging opgenomen in het coalitieprogramma dat Harlinger Belang samen met de PvdA en het CDA is overeengekomen. Uit dit onderzoek van 2016 is gebleken een zelfstandige haven zakelijker, sneller en adequater kan handelen. Bovendien levert verzelfstandiging een positieve bijdrage aan de gemeentelijke begroting en kan dit rekenen op de warme steun van de ondernemers in de haven.

In april 2017 heeft de gemeenteraad definitief ingestemd met het verzelfstandigen van de haven, waarbij de gemeente enig aandeelhouder is.