Denktank

Home / Denktank

Het bestuur en de raadsleden laten zich ondersteunen door een denktank. Deze denktank bestaat uit deskundige en betrokken mensen, afkomstig uit zowel binnen als buiten de gemeente. Ieder van hen is deskundig op een specifiek gebied en adviseert het bestuur en de raadsleden gevraagd en ongevraagd. Samen met onze leden, bepalen zij de koers van Harlinger Belang!

Afhankelijk van de onderwerpen, komen één of meerdere leden van de denktank maandelijks bijeen. Zij spreken met het bestuur en de raadsleden over actuele en komende dossiers. Deze bijeenkomst vindt in beslotenheid plaats.

Mocht je ideeën en suggesties hebben, of heb je interesse om lid van de denktank te worden? Neem dan contact met ons op!