Verslag van de raadsvergadering van 1 juli 2020.

#charmevandepolitiek, #HBmaaktmooier, #HBondersteunt, Nieuws, Uitgelicht
Kabeltax redt financiën gemeente Harlingen (citaat Harlinger Courant – 26 juni 2020). Verslag van de raadsvergadering van 1 juli 2020.   We kunnen er niet om heen. Bovenstaand citaat verdient een nadere toelichting.In de vorige raadsperiode in 2016 vond er tussen de coalitiepartijen PvdA/HB/CDA een discussie plaats over het heffen van precariobelasting, een belasting op kabels en leidingen in de gemeentegrond. Harlinger Belang kwam met dit initiatief en kreeg bijval van de PvdA. De partij van wethouder Boon/CDA was tegen. Uiteindelijk na lang aandringen van onze partij, werd deze “Kabeltax” wel opgelegd aan Liander met terugwerkende kracht en dit heeft kort gezegd geresulteerd in een vrijgave van totaal ca. 3,6 miljoen euro over de jaren 2015 t/m 2019. Daarmee kwam het resultaat voor de gemeente vorig jaar uit op een…
Read More

Verslag van de digitale raadsvergadering van 3 juni 2020.

#charmevandepolitiek, #HBondersteunt, Nieuws, Uitgelicht
Verslag van de digitale raadsvergadering van 3 juni 2020. De coalitiepartijen hebben last van (fiets-) tunnelvisie.   Het werd weer een lange zit. Tegen 24 uur ‘s avonds kon burgemeester Sluiter de vergadering afhameren. Het maakt niet uit: fysiek of digitaal, de raad maakt er altijd een latertje van. Is dit de charme van de politiek in Harlingen….? Wij denken, dat geïnteresseerden halverwege al lang zijn afgehaakt. O.a. vanwege de verwachte, lange vergadertijd hebben we de Wad’n Partij samen met GroenLinks gesteund in het initiatief om het punt “Uitgangspuntennotitie invoering Omgevingswet” van de agenda af te voeren. Immers, de invoering van deze wet is minstens met een jaar uitgesteld. O.i. heeft behandeling dan ook geen haast in deze Corona tijd; er zijn wel andere prioriteiten te benoemen. Er kan nog…
Read More