Behoud zwembad

Home / #HBondersteunt / Behoud zwembad

“Om het bewegen van jongeren en ouderen te bevorderen en gelet op onze waterrijke gemeente, vindt Harlinger Belang het behoud van het zwembad dan ook van wezenlijk belang. Om het zwembad betaalbaar te houden willen wij inzetten op intensiever gebruik en mogelijk een andere vorm van beheer.”
(Harlinger Belang Verkiezingsprogramma 2014-2018)Ons verkiezingspunt is opgenomen in het coalitieprogramma dat Harlinger Belang samen met de PvdA en het CDA is overeengekomen. Dit heeft ertoe geleid dat in 2014 de gemeente en de exploitant van het zwembad (Optisport) hun overeenkomst hebben verlengd. Het zwembad blijft tot en met augustus 2025 open voor de inwoners en bezoekers van Harlingen. Daarnaast zijn de gemeentelijke kosten voor het zwembad teruggebracht.