Behoud monumentale bruggen

Home / #HBmaaktmooier / Behoud monumentale bruggen

“Harlingen kent in de binnenstad een aantal monumentale bruggen. Deze vormen samen met de vele monumentenpanden het karakteristieke hart van de binnenstad. Harlinger Belang wil de monumentale bruggen in de huidige vorm behouden en het monumentale karakter meer benadrukken met behulp van verlichting en informatieborden.”
(Harlinger Belang Verkiezingsprogramma 2014-2018)


De Franekereindsbrug, Oosterbrug en Singelbrug verkeerden al geruime tijd in slechte staat. De afgelopen jaren is nauwelijks onderhoud verricht aan deze beeldbepalende bruggen. In juni 2016 heeft de voor de restauratie eenmalig € 1.600.000 beschikbaar gesteld.

De restauratie en het toekomstig onderhoud wordt voortaan in opdracht van de opgerichte Monumentenstichting Harlingen. Harlinger Belang wethouder Le Roy neemt zitting in het bestuur van de stichting. In november 2016 is de Franekereindsbrug gerestaureerd en is deze teruggeplaatst. Ditzelfde gold voor de Oosterbrug in september 2017. De Singelbrug volgt in de komende maanden.