Verslag van de Raadsvergadering van 26 februari 2020.  

Nieuws, Uitgelicht
Harlingen Werkt….( of werkt niet), dat is de vraag.   Verslag van de Raadsvergadering van 26 februari 2020.   De agenda bevatte eigenlijk maar één  onderwerp, waar je discussie over mocht verwachten. Het betrof het punt Evaluatie Pilot Harlingen Werkt. Het ging niet eens zo zeer over de inhoud van de evaluatie rapportage, maar meer om het voorstel van verlenging van de pilot tot eind 2020 met een extra geldvraag van € 150.000/-, waarvan € 95.000/- uit de algemene investeringsreserve.   Even een korte terugblik: Harlinger Belang, deel uitmakend van de toenmalige coalitie met PvdA en CDA, heeft destijds ingestemd met het houden van deze pilot om te proberen met een onorthodoxe aanpak de zgn. generatiewerkloosheid terug te dringen. Immers, de gemeente Harlingen scoort in vergelijking met andere gemeenten al…
Read More