Aanlegmogelijkheden Kleine Voorstraat

Home / #HBmaaktmooier / Aanlegmogelijkheden Kleine Voorstraat

“Aan de andere kant van de Voorstraat pleiten wij voor aanlegmogelijkheden voor sloepen.”
(Harlinger Belang Verkiezingsprogramma 2014-2018)


Harlinger Belang hecht grote waarde aan een levendige binnenstad. Naast de investeringen in de Willemshaven, de Waddenpromenade en het Havenplein, verdient ook de andere kant van de binnenstad het, om een aantrekkelijk recreatiegebied te zijn.

Een particulier initiatief, om in de gracht van de Kleine Voorstraat een horecaterras met aanlegmogelijkheden voor sloepen te realiseren, is door Harlinger Belang wethouder Le Roy opgepakt en verder uitgewerkt. De gemeente heeft dit project financieel en ruimtelijk mogelijk gemaakt, waarna het terras in 2015 in gebruik is genomen.